V implantologii je důležité vždy vše, přičemž o úspěchu implantačního systému rozhoduje ten nejslabší článek celého implantoprotetického procesu. V dnešní době máme již více znalostí než před 25 lety, kdy pro nás bylo nejdůležitější především zavedení implantátu.

Tvar implantátů, biomimetika a aktivní povrch jsou pouze základ, na němž jsme vybudovali mnohem více. Od ostatních nás odlišuje především široká nabídka co do množství protetických řešení a také přizpůsobení výběru produktu v závislosti na situaci pacienta a nikoliv naopak.

Implantáty Osstem jsou na českém trhu téměř 10 let, během nichž potvrdily svoji účinnost, živnotnost a funkčnost protetických řešení a zároveň si získaly důvěru mnoha lékářů a pacientů. Stáhněte si náš nový produktový katalog, kde kromě tradičních řešení najdete i komponenty na CAD/CAM řešení.

Osstem SOI

Rozměry implantátů jsou stejné jako u implantátu TS III a můžete použit stejné instrumentárium – Taper kit

osstem povrch SOI obsahuje substanci K přidanou na původní povrch SA, což zvyšuje smáčivost implantátu krví (Ultra-hydrofilní povrch)
osstem zvýšená adheze proteinů pomáhá aktivaci tvorby krevních sraženin
osstem zkracuje dobu hojení o více než 35 % oproti stávajícímu povrchu a podporujte tvorbu fibrinové sítě

O kvalitě tohoto nového povrchu se můžete více dozvědět ve vědecké studii, nebo posteru zde.

Více informací o povrchu SOI
Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.