Osstem OneGuide

Počítačem řízená chirurgie je vynikající v chirurgické preciznosti a pohodlí s mnoha inovacemi.

Více informací o Osstem OneGuide

TS Link Abutment

Individuální abutment hybridního typu pomocí systému CAD/CAM s optimální kompatibilitou s implantáty Osstem TS.

Osstem TS Link Abutment
Více informací o Osstem TS Link Abutment

Ti baze pro Cerec

Individuální Ti + Zr abutmenty CAD/CAM pro technologii CEREC. Můžete tak vyrobit velmi přesné a stabilní abutmenty na implantáty Osstem TS využívající systém CAD/CAM.

Osstem Ti baze pro Cerec
Více informací o Osstem Ti baze pro Cerec
Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=pgib4GvdJa0) couldn't be embedded.
Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.