Reference

Zkušenosti se systémem Osstem Implant

MUDr. Zdeňek Nathanský, CSc., EXTRADENT PLUS s.r.o.

Jsem velmi spokojený s používáním implantátů Osstem v kombinaci s augmentací pomocí
titanové mřížky SmartBuilder.

Po extrakci zlomeného kořene 11 zaveden implantát Ostem 13/4 mm.

SmartBuilder in situ fixovaný k implantátu.

SmartBuilder vyplněn augmentátem Bio-Oss S.

Kraniální část fixován dvěma TI piny.

MUDr. Jiří Šohájek, Magic dent s.r.o.

Pro implantologii používám systém Osstem Implant. Zde zejména oceňuji propracovaný systém zarážek, který umožňuje bezpečnou preparaci štol pro zavádění fixtur. Tento systém mi při implantaci přináší více klidu, méně stresu a pacientovi větší pocit bezpečí při operačním výkonu.

Stav se zavedenými vhojovacími válečky.

Stav po vyjmutí vhojovacích válečků.

Nasazené suprakonstrukce.

Finální protetická práce.

MUDr. Jiří Hrkal, HDC Kladno

Pomocí sady speciálně konstruovaných chirurgických fréz a pomocných nástrojů, které jsou součástí setu LAS Kit, můžeme zcela bezpečně a v krátkém čase provést snesení (odstranění) kosti přední stěny maxilly v potřebném rozsahu při otevřeném sinus liftu bez rizika poškození sliznice čelistní dutiny.

Operační fréza s nasazenou zarážkou pro bezpečnou preparaci.

Vyfrézované okénko s neporušenou membránou maxilárního sinu.

Pohodlná manipulace s nástroji na laterální straně maxily.

Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.