Osstem Ti baze pro Cerec

Individuální Ti + Zr abutmenty CAD/CAM pro technologii CEREC. Je možné vyrobit velmi přesné a stabilní abutmenty na implantáty Osstem TS využívající systém CAD/CAM.

Individuální Abutment Ti + Zr
Schopen vyrobit indivuduální abutment na TS implantáty s použitím CAD/CAM technologie CEREC.

Individuální Abutment Ti + Zr

Plně kompatibilní s CEREC systémem

Plně kompatibilní s CEREC systémem
Osstem Ti baze pro Cerec
Objednací kódy Ti bází Cerec

Může předejít obtížím při skenování s použitím Scan post – nástavby

Nástavba Scan Post

Postup práce při použití Ti baze

Postup práce při použití Ti – baze
Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.