Osstem TS Link Abutment

Individuální abutment hybridního typu pomocí systému CAD/CAM s optimální kompatibilitou s implantáty Osstem TS a o 150 % lepší dlouhodobou stabilitou ve srovnání s ostatními výrobky.

Optimální kompatibilita Osstem TS Link Abutment
Sada Osstem OneGuide

Oficiální knihovna (3shape / ExoCAD)
· Lepší výběr Ti-Zr pomocí vlastní knihovny (Minimalizuje rozměrovou chybu na abutmentu při frézování)
· 3 typy podmínek cementové mezery uvnitř části Zr (volitelné podle prostředí zařízení CAD/CAM)
· Knihovny naleznete v hlavním menu stránky

Dostupné protetické typy Osstem TS Link

Umožnuje řešit širokou škálu klinických případů

Vyberte abutment (1 nebo 2 mm gingiva) v závislosti na tom, jak hluboko je implantát zaveden.

Výběr abutmentu Osstem TS Link

Zajistěte co nejspolehlivější připojení protetiky výškou abutmentu 3 nebo 5 mm.

Připojení protetiky Osstem TS Link Abutment

Protetický pracovní postup

Vytváření otisků

Vytváření otisků

Vytváření modelu

Vytváření modelu

Připojení TI baze k lab. analogu

Připojení TI baze k laboratornímu analogu

Připojení skenovacího tělíska k TI bazi

Připojení skenovacího tělíska k TI bazi

Skenování modelu

Skenování modelu

Design & frézování Zr abutmentu

Design & frézování zirkonového abutmentu

Nasazení protetické práce

Nasazení protetické práce
Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.