Videa

Návody a informace

Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=pgib4GvdJa0) couldn't be embedded.

Osstem OneGuide Digital Guided Surgery

Osstem 3shape Edentulous

Osstem Esset Kit

Osstem Parallel Guide Kit

Osstem LAS Kit

Osstem CAS Kit

OsteoBiol TSV Gel a Gen-Os

Osstem AutoBone Collector

Vnitřní sinus lift – použití Osstem CAS Kit

Osstem SmartMembrane

Operační postup pro mini implantáty MSP Osstem Implant

Operační postup pro implantáty TSIII SA Osstem Implant

Osstem Meeting Lisabon 2012

Postup implantace a otiskování pro TSIII SA Osstem Implant

OsteoBiol Spongiozní kostní blok

OsteoBiol Lamina

OsteoBiol Gel

OsteoBiol Gel 40

OsteoBiol mp3 a Evolution

OsteoBiol Gen-Os

Osstem World Meeting 2016 v Římě
zahájení

Osstem World Meeting 2016 v Římě
závěr

Osstem World Meeting 2016 v Římě

Osstem World Meeting 2016 v Římě
Night

Stránka je určena pro odborníky
Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom (a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými i pro případ, že odborníkem nejste.